Polityka prywatności 

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Lingerie Avenue sp. z o.o., z siedzibą w Gdyni 81-521 przy Al.Zwycięstwa 241/13 , e-mail: sklep@lolitta.com.pl, telefon: 579-025-574
II. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna/sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
- wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji) 
- ustalenia, obrona i dochodzenie roszczeń
marketingu pośredniego i bezpośredniego
- weryfikacji wiarygodności płatniczej
- wsparcia obsługi
- szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
III. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. 
IV. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być/będą: firmy kurierskie/transportowe (DPD Polska Sp. z o.o. lub DHL Parcel Polska Sp. z o.o.). 
V. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych. 
VI. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych lub cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
VII. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
VIII. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. 
W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy. 
IX. Przekazanie Państwa danych do państwa trzeciego: Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
X. Pana/Pani dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).